Үзэл баримтлалаа сурталчлан, таниулах үндэсний аян говийн аймгуудад үргэлжилж байна