Үндсэн хуулийн II хэлэлцүүлгийг хойшлуулж, иргэдийг мэдээлэлжүүлэх ажлыг эхлүүлэхийг шаардав