Ардчилсан намын зөвлөлөөс Ө.Энхтүвшинд мэдэгдэл хүргүүллээ