Дорнод аймгийн АЭХ-ны оффисийн гадаа эмэгтэйчүүдтэйгээ хамт мод тарилаа.