С.Эрдэнэ: Ардчилсан нам үзэл баримтлалаа шинэчлэн тодотгож, зохион байгуулалтын хувьд цоо шинэ бүтцэд шилжихийн хамт гишүүддээ тулгуурласан бодлогын нам болон төлөвшиж байна