"Олон улсын ардчиллын өдөр"-ийг Монголд анх удаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ