С.Эрдэнэ: Эрх баригчид хариуцлагаас зугтах гэж УИХ-ыг тараахыг санаархаж байна