С.Эрдэнэ: Банкны зээлийн хүү буурах эсэх нь цаг хугацааны асуудал болсон