С.Эрдэнэ:Ардчилсан үндсэн хуульд нийцсэн хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалсан өөрчлөлт харагдахгүй байна