Ардчилсан намын зөвлөл 2020 оны улсын төсөвт дүгнэлт хийж танилцуулна