АН-ын зөвлөлөөс АМНАТ-тай холбоотой өөрсдийн хувилбараа эдийн засгийн байнгын хороонд хүргүүлсэн