Д.Эрдэнэбат: 2020 оны Хэнтий аймгийн төсөв 235 тэрбум төг байна...