С.ЭРДЭНЭ: ЭЛЧИН САЙДУУД ЭРХ ЯМБА ЭДЛЭХ ГЭЖ ЯВААГҮЙ, УЛС ОРНЫХОО ТӨЛӨӨ ӨНДӨР ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЖ АЖИЛЛАХ ЁСТОЙ