Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Сонгуулийн Ерөнхий хороонд саналын хуудсыг дахин тоолох үүрэг өгчээ

УИХ-ын ээлжит сонгуулийн дүнд эргэлзсэн иргэд, сонгуульд оролцсон улс төрийн нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Сонгуулийн Ерөнхий хороонд саналын хуудсыг дахин тоолж, нягтлах үүрэг өгчээ