Үнийн өсөлт иргэдэд дарамт учруулж байна
    2018 оны 08 сарын 03 нд