Хангайн бүсийн чуулга ууллзалтанд АН-ын дэргэдэх байгууллагууд оролцож дуу хоолойгоо илэрхийллээ
    2018 оны 08 сарын 29 нд