Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар шийдэх ёстой
    2018 оны 10 сарын 01 нд