АЭХ-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид Дорноговь аймагт ажиллалаа
    2018 оны 10 сарын 10 нд