АЭХ-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид баруун аймгуудад ажиллаж байна
    2018 оны 10 сарын 15 нд