Нийслэлийн АЭХ-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид Багануур дүүрэгт ажиллалаа
    2018 оны 10 сарын 16 нд