“Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо”-ны тэргүүнд нэр дэвшигчид Дундговь аймагт ажиллалаа
    2018 оны 10 сарын 20 нд