ЖДҮС-аас зээл авсан УИХ-ын гишүүд, албан тушаалтнуудын асуудлыг шийдвэрлэхийг УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайдаас шаардлаа
    2018 оны 10 сарын 26 нд
    abd48ddff61835ea40f00cfcb7a6dbe4.jpg