“Монгол төрийн бодлого, уламжлал, хөгжил, хандлага” сэдэвт сургалт явагдлаа
    2018 оны 10 сарын 30 нд