Намын гишүүнээс хасах тухай
    2018 оны 11 сарын 05 нд
    b877f84c1c33dadf4b2e1edb391c4c21.jpeg