Мэргэжлээ буруу сонгосон оюутнууд ажилгүйчүүдийн эгнээг тэлж байна
    2018 оны 11 сарын 23 нд