“Хөгжил-шинэчлэл" үндэсний II аян Төв аймагт үргэлжиллээ
    2018 оны 12 сарын 28 нд