Гишүүдийн татвар төлөх хугацааг 2019 оны 1 сарын 24-нийг хүртэл сунгалаа
    2019 оны 01 сарын 15 нд