Үнийн өсөлт иргэдийн амьдралд
    2019 оны 01 сарын 31 нд