Ардчилсан намын ҮБХ-ны чөлөөт суудалд эргэлт /ротаци/-ийн сонгуульд сонгогдсон гишүүд
    2019 оны 04 сарын 04 нд
    b8372c37ef8023f91920ffa4b56f5ef6.jpg