Ардчилсан намын ҮБХ-ны эмэгтэйчүүдийн суудалд эргэлт /ротаци/-ийн сонгуульд сонгогдсон гишүүд
    2019 оны 04 сарын 04 нд
    06fabda5418df9b6062c0ab7f13f907f.jpg