Л Эрхэмбаяр: Дүрмийн дагуу шинэ намын даргатай болтол хуучин удирдлагууд ажлаа хийж байгаа
    2016 оны 12 сарын 19 нд