АН-ын гишүүний шинэчилсэн бүртгэлийг сумын намын хороо, дүүргийн намын үүрээс аймаг, дүүргийн намд хүргүүлэх тухай журам
    2016 оны 12 сарын 31 нд
    bae7d042b69a00afef09cf43ba8c6d3c.jpg