Ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Л.Эрхэмбаяр мэдээлэл хийлээ
    2017 оны 01 сарын 27 нд
    ba003c6ebd1f248909f195822b4a6ec6.jpg