Ил захидал
    2017 оны 02 сарын 01 нд

    Ардчилсан намын шинэтгэлийн үргэлжлэл болсон VII Их хурлыг зохион байгуулахад зориулж "Улс төрийн намын тухай хуулийн"-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.3-д "намд зориулж нэг удаа өгөх хандивын дээд хэмжээ хуулийн этгээдээс арван сая, иргэдээс нэг сая төгрөг хандивлаж болно" гэсэн заалтын дагуу хандив үзүүлж хамтран ажиллахыг уриалж байна.