VII их хурлаар хэлэлцэх үзэл баримтлал, үндсэн дүрмийн хэлэлцүүлгийг орон нутагт хийх хуваарь
    2017 оны 02 сарын 07 нд
    f037af259b8261574235b4f32ffc35d7.jpg