Монгол улсын дээд шүүхийн тогтоол "Ардчилсан намын дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх тухай"
    2017 оны 04 сарын 27 нд
    d749d5d1bd5c75f3f07828375bc58e02.png