О.Магнай: АН эрх нь зөрчигдсөн иргэн бүрийг хамгаална
    2017 оны 06 сарын 05 нд