Эрхээ эдэлж үгээ хэлсэн эмэгтэйчүүд буруугүй болох нь батлагдлаа
    2017 оны 06 сарын 23 нд