Цагдаагийн байгууллагаас Ардчилсан намыг гүтгэсэн худал мэдээлэлийг тараасан байна
    2017 оны 06 сарын 24 нд