Эрдэнэт үйлдвэрийг авч явж байгаа 6000 гаруй ажилчид хувьцаа эзэмших ёстой
    2017 оны 07 сарын 04 нд