Ардчилсан нам "Зүүн бүсийн чуулган -2017"
    2017 оны 08 сарын 15 нд