Ардчилсан эмэгтэйчүүд ҮХ-ийн нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар санал солилцлоо
    2017 оны 09 сарын 07 нд