Гишүүдийн оролцоо, манлайлал хөтөлбөр Увс аймагт үргэлжлэв
    2017 оны 09 сарын 27 нд