АЗХ-ын Ерөнхийлөгч сонгох сунгаа Хэнтий аймгийн Чингис хотоос эхэллээ
    2017 оны 10 сарын 31 нд