Ардчилсан залуучуудын холбооны Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийн бодлогын мэтгэлцээн 2017.11.03 С1/ТВ
    2017 оны 11 сарын 03 нд