Дундговь аймгийн АЗХ-ны гишүүдийн төлөөлөл сонгуульдаа идэвхтэй оролцлоо
    2017 оны 11 сарын 06 нд