АЗХ-ны сонгууль Хан-уул, Баянгол дүүргүүдэд үргэлжилж байна
    2017 оны 11 сарын 08 нд