АЗХ-ны ерөнхийлөгчийг сонгох сонгууль Говь-алтай аймагт үрргэлжилж байна
    2017 оны 11 сарын 10 нд