АЗХ-ны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн баг нийслэлийн Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргүүдэд ажиллалаа
    2017 оны 11 сарын 20 нд