АЗХ-ны VIII дугаар үндэсний чуулган болж байна
    2017 оны 12 сарын 16 нд